Založení hlasování

Jak založím hlasování, najdu zde nějaký návod?

Založit hlasování lze velmi snadno. Doporučujeme Vám pročíst tento krátký postup, který napoví, které kroky a jakým způsobem můžete hlasování upravovat. 

Poměrně důležitým úkolem pro založení hlasování, a jeho úspěšný průběh, je kontrola sloučení uživatelů v záložce Sousedé. Jedná se o sloučení uživatelského účtu a dat z katastru nemovitostí, tedy aby každý uživatel, který je zároveň vlastníkem, měl ve svém profilu jednotku, nebo jednotky, které vlastní.  

Pro vytvoření hlasování, v sekci "Online hlasování" vyberte založit hlasování. Dostanete se tak na stránku Nové hlasování:

 • Zde si vyberte ze tří možností: první je použití dat načtených z katastru nemovitostí. Tuto možnost lze využít pouze v placených domech, v trialové verzi není k dispozici. Pokud zvolíte tuto možnost, do hlasování se předvyplní data z katastru, která můžete dále upravovat.
 • Druhým způsobem k založení hlasování je vytvoření vlastního seznamu hlasujících. Jak již název napovídá, jedná se o seznam Vámi vytvořený, kde můžete doplnit vlastníky a zároveň i podíly na jednotkách.
 • Třetí možností je využití dat z dříve vytvořeného hlasování.

 
Při založení nového hlasování Vás systém navede do dalšího kroku, kterým je přidání otázek do hlasování. V tomto kroku můžete otázky zadat a upravovat. K jednotlivým otázkám můžete nahrávat materiál určený k prostudování před samotným hlasováním, tedy soubory ve formátech .jpg, .pdf, .doc a další. Tento krok můžete přeskočit, pokud chcete pracovat s další položkou v seznamu - vlastníci. 

 

Kliknutím na tlačítko  se otevře další nabídka, která Vás provede zadáním otázky, přednastavenými odpověďmi, které můžete upravit, a určením způsobu, jakým se má otázka vyhodnocovat. Po uložení můžete pokračovat přidáním další otázky.

 

Kliknutím na tlačítko začnete pracovat se seznamem hlasujících. 

 • Pokud jste v prvním kroku zvolili možnost Použít data z katastru nemovitostí, můžete nyní upravovat seznam hlasujících, který tvoří záznamy z katastru nemovitostí.
 • Volbou Vytvořit vlastní seznam můžete v tomto kroku vytvářet a přidávat vlastníky/hlasující a jejich podíly - v seznamu naleznete jak stažená data z katastru, tak registrované uživatele v domě, podle toho, jakou možnost jste označili v daném kroku. 

Vytvářet můžete vlastní seznam uživatelů/vlastníků, názvy jednotky a podíly na celku. Informativní "kalkulačka" v pravém horním rohu Vám dopočítá součet Vámi zadaných podílů.

 • Další položkou při vytváření hlasování jsou Vlastníci. Zde k jednotkám, které jste zadali v předchozím kroku, vyberete z registrovaných uživatelů příslušné vlastníky ve Vašem domě.

 • Předposledním krokem k úspěšnému založení hlasování je Nastavení


 • Základní nastavení hlasování obsahuje informaci o tom, kdy má hlasování začít - buď hlasování začne ihned po publikaci, nebo vyberete konkrétní datum, které potřebujete.
 • Rovněž můžete zvolit, kdy má hlasování skončit - může to být Vámi pevně stanovené datum nebo až po odhlasování všech a po schválení zmocňujících dokumentů. 
 • V části Publikace výsledků zvolte lhůtu na schválení plných mocí a zmocnění.
 • Protože naše hlasování umožňuje hlasovat za jinou osobu pomocí plné moci, vyberte prosím osoby, které budou mít na starosti ověřování a schvalování dokumentů. Doporučujeme vybrat více osob. 

Tím je nastavení Vámi založeného hlasování u konce a nyní si můžete ještě zkontrolovat, zda je vše v pořádku. Poté již můžete hlasování publikovat, uložit na později, nebo se vrátit  k předchozím krokům, ve kterých můžete pokračovat v úpravách.