Charakter SVJ

Uvedená definice SVJ - přehled

Jednak výše uvedená definice jasně říká, že SVJ je právnickou osobu, jejímiž členy jsou ze zákona všichni vlastníci jednotek, potažmo spoluvlastníci jednotek v domě, pro který je společenství zřízeno. Je tak třeba si uvědomit, že se nejedná o sdružení sousedů na dobrovolné bázi, které by se řídilo jen jimi samostatně vytvořenými pravidly a nemělo žádný právní rámec, tedy jasné postavení, práva a povinnosti. Naopak jde o samostatný právní subjekt, který má zákonem stanovený charakter, a to charakter právnické osoby se všemi důsledky s tím spojenými.

Právnickou osobou je pak, stručně řečeno, subjekt odlišný od fyzické osoby – tedy člověka, který má právní subjektivitu. Tento subjekt má stejně jako člověk určitá práva a povinnosti a může jednat, tedy např. se smluvně zavazovat, svým jménem zasílat upomínky členům atd.

Společenství vlastníků jednotek je tak obdobný subjekt jako například společnost s ručením omezeným, akciová společnost nebo družstvo, které jsou taktéž právnickými osobami. Je však třeba podotknout, že právě díky níže uvedenému specifickému účelu a omezeným možnostem právního jednání je SVJ mezi právnickými osobami výrazně specifické a odlišné od ostatních, proto je k němu třeba takto i přistupovat. Nelze tak na něj například uplatňovat pravidla pro družstvo nebo akciovou společnost, ale je třeba se vždy řídit pravidly určenými pro společenství vlastníků jednotek, případně některými dalšími ustanoveními, které jsou pro SVJ použitelná. Takovými ustanoveními jsou například ustanovení občanského zákoníku o spolcích, tedy § 214 a následujícími.