Checklist pro předsedy

Úkony statutárního orgánu, nástup nového výboru

 Pokud chcete dokument stáhnout, registrujte se do našeho newsletteru.

Nástup nového výboru 

Vyhotoven řádný zápis ze shromáždění se jmenovitě zvolenými členy            výboru, hlasovací podíly
Zápis do obchodního rejstříku nových členů výboru
Předávací protokol (vzor předávacího protokolu) 

Po nástupu nového výboru je třeba zkontrolovat: 

Evidence: 

Evidenci vlastníků dle KN (kontaktní údaje) 
Evidenci nahlášených počtu osob 
Evidence úhrad dle předpisů záloh 
Evidence dlužníků a pohledávek 
Evidence exekučních a insolvenčních řízení 
Evidence kontaktů na dodavatele služeb, opraváře, havarijní     služby 
Evidence čipů, klíčů do domu ( na straně vlastníků, nájemníků,       dodavatelů) 
Evidence smluv a GDPR dodatků (pokud ke smlouvám existují a     jsou nutné) 

Přístupy: 

K nástěnce a kontaktům vlastníků (web, fyzické seznamy) 
Datová schránka 
Bankovní účet 

Software (př. na správu čipového systému) 

Ke klientským portálům (pokud existují - teplárny, energie, online odečty, plyn, voda atd.) 

Smluvní vztahy: 

Smluvní vztahy s dodavateli: 

Elektřina  Plyn  Tepelná energie (CZT) nebo vlastní zdroj (servis) 

Voda  Odpad  Úklid  Zeleň  CPO - ochranka, recepce 

Správní firma (účetnictví, technická správa)  Servis výtahů 

Pojištění domu a statutárních zástupců  Smlouva s bankou - běžný účet (kdo má přístup, kdo je disponent), je k účtu I karta?  Smlouva úvěrové - vyplývají nějaké povinnosti reportingu?  Smlouva dotační - vyplývají nějaké povinnosti reportingu? 

Smlouva s právníky  Objednávky služeb (hlídání exekucí/insolvencí, změny v katastru nemovitostí) 

Smluvní vztahy s nájemníky:

Pronájmy nebytových prostor 

Pronájem reklamních ploch 

Pronájem střešních ploch (umístění satelitů, antén atd.) 

Smluvní vztahy se zaměstnanci 

HPP (členové výboru) 

DPP 

DPČ 

Právní vztahy: 

Stanovy - aktuální?  

Příloha stanov (kde se hovoří o pravidlech pro rozúčtování záloh na dům a vyúčtování služeb) 

Domovní řád - aktuální? 

Prohlášení vlastníka (vyčtete z něj vymezení společných prostor domu o které se máte starat) 

Záruční období (pokud byly provedené práce, jak dlouhé jsou záruky pro reklamace a do kdy) 

Zkontrolovat, zdali v OR jsou v listinách všechny předešlé účetní závěrky a zápisy ze shromáždění + platná verze stanov dle NOZ Datová schránka - máte k ní přístup ( po zápisu do OR automaticky přidělen), máte zprávy přečtené? 

Evidence žalob, stížností, soudních jednání atd. 

GDPR:

Evidence  

Účetnictví: 

Stav bankovního účtu

Stav pohledávek

Stav závazků

Stav Fondu dlouhodobých záloh (Fond oprav)

CF domu (rozdíl příjmu a výdajů) - stačí na úhradu běžného provozu?

Máte správně nastavené zálohy na služby?

Máte správně nastavenou výši poplatku do Fondu oprav (počítejte s opravami po záručních lhůtách a také s renovacemi po dosloužení funkčnosti)

Rozpočet: 

Technická správa: 

Kontrola technického stavu budovy (střecha, obálka domu, sklepy, okna, balkony, okapy, hromosvody, větrání, zabezpečení atd.) Klíče, čipy, přístupové nástroje od společných prostor a technických zařízení, kontrola i kdo další je má v kopii (správce, další dodavatelé, vlastníci) Poštovní schránka (pokud SVJ má) - označení, přístup, zavedení pro fyzické předávání dokumentů mezi členy výboru i mezi vlastníky a výborem Evidence všech rekonstrukcí, úprav, renovací

Evidence měřidel

Revizní kalendář

☐ Revizní zprávy:

  • Požární ochrana 1x ročně
  • Výtahů 3x ročně
  • Elektřiny
  • Plyn
  • Vodoměry 1x za 5 let (nutno s dálkovými odečty měřidel)
  • Kalorimetry 1x za 10 let (nutno s dálkovými odečty měřidel) 

Plán investic s termíny realizace (úkoly ze shromáždění, úkoly vzniklé během roku z údržby), ideálně vznik a revize probíhá s nezávislým specialistou, postup práce s plánem investic: schválit na shromáždění a podle něj postupně připravovat realizace a do rozpočtu zahrnovat investice a rezervy/spoření Dokumenty (kontrola skladování a archivace) 

Účetnictví (3 roky doklady, 5 let účetní závěrka) 

Mzdové (20 let) 

Daňové (5 let) 

Zápisy ze shromáždění 

Zápisy ze setkání výboru 

Dokumentace k domě 

Smlouvy s dodavateli 

Smlouvy s odběrateli 

Revizní protokoly

 

 

 

 

Chybí Vám zde nějaké téma? Kontaktujte zákaznickou podporu. Napište nám. 

Umíme toho mnohem více, podívejte se na Sousedé.cz a vyzkoušejte dům.


PRÁVNÍ PORADNA

hammer_24Dělejte svá rozhodnutí v souladu s právem -  vzory dokumentů, konzultace s právníkem.

AKTUÁLNÍ KATASTR

house_24Pravidelný a aktuální přehled o změnách vlastnických poměrů ve vašem SVJ.

ONLINE HLASOVÁNÍ

check_20Přehledné a jednoduché elektronické hlasování SVJ přímo z profilu vašeho domu.

ZMĚNY V LEGISLATIVĚ 

magazine_20Ochrana  proti zanedbání zákonných povinností. Důležité legislativní změny pro SVJ. 

PROFI  PŘEDSEDA

marketingPartner_24Spojíme Vás s nezávislými odborníky, kteří se profesionálně věnují předsednictví SVJ. 

KOMPLETNÍ PŘEHLED

calendar_20Všechny informace o domě máte přehledně na jednom místě. Stačí přidat vlastníky!

Affiliate program Partner. Spolupracujte s těmi nejlepšími! Více zde.