Členství v SVJ

Kdy se stanu členem ve společenství vlastníků jednotek?

Členství ve společenství je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky, členem se tedy osoba stává automaticky okamžikem nabytí vlastnického práva k jednotce.

Členství ve společenství zaniká převodem vlastnického práva k jednotce (např. prodejem jednotky), přechodem vlastnického práva k jednotce (např. v rámci dědického řízení po smrti člena rodiny), nebo také zánikem samotné jednotky.

Svá práva člen společenství uplatňuje zejména při jednáních shromáždění, prostřednictvím podnětů adresovaných statutárnímu orgánu nebo i u soudu, v případech, kdy to umožňuje zákon. Za dluhy společenství ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.

Co je to společenství vlastníků jednotek se dozvíte zde: K čemu slouží SVJ