Společenství vlastníků nebo také SVJ

SVJ, k čemu slouží, čí zájmy hájí a jak jej nejlépe spravovat.

Společenství vlastníků jednotek většina z nás vnímá jako subjekt, který určitým způsobem obstarává dům, ve kterém žijeme či vlastníme byt, jeho okolí a také pozemek pod tímto domem. Taktéž hraje významnou roli při výkonu práv a povinností vlastníků jednotek ve vztahu k ostatním vlastníkům jednotek a k celému domu a pozemku. Co je však přesně společenství vlastníků jednotek dle práva a jaký je jeho právní základ? Na to se pokusíme v níže uvedených řádcích odpovědět.

Společenství vlastníků jednotek definuje ustanovení § 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako „právnickou osobu založenou za účelem zajišťování správy domu a pozemku“, přičemž členství osob ve společenství je neoddělitelně spjato s vlastnictvím jednotky. Z této definice vyplývá několik velice důležitých charakteristik SVJ, které určují základní rámec jeho postavení a fungování, a to samotný charakter SVJ, jeho zákonem daný účel a taktéž možnosti právního jednání SVJ (respektive jeho orgánů). Mohlo by se zdát, že jde o poměrně jednoduchou a srozumitelnou větu, ale takto vymezená právní subjektivita SVJ  s sebou mnoho přináší konotací, zejména pokud jde o věci, které může SVJ nabývat, služby, které může svým členům i nečlenům poskytovat, případně jakým způsobem může spravovat společné prostory.