Délka hlasování

Jaká je zákonná lhůta pro délku hlasování?

 

NOZ ve svém § 1211 odst. 3. věta druhá výslovně uvádí, že ,,Neurčí-li stanovy delší lhůtu, platí, že lhůta činí patnáct dní.“. Z čehož vyplývá, že lhůta může být stanovami zvolena libovolně (avšak delší patnácti dnů) a zmíněná lhůta 15 dní je tedy jen a pouze lhůtou tzv. podpůrnou.


V samotných stanovách může předmětné ustanovení vypadat například takto: Lhůta činí (minimálně/vždy) 20 dní ode dne, kdy byl návrh na rozhodnutí mimo zasedání shromáždění vlastníkům jednotek odeslán.