Formální náležitosti zápisu ze shromáždění

Co musí obsahovat zápis ze shromáždění?

Většina společenství vlastníků má v zápisech ze shromáždění závažné chyby. Nestává se příliš často, že by zápis byl bez formálních chyb. 

Zde je výčet nejčastějších chyby v zápisu ze shromáždění SVJ:

 • chyby v počítání hlasů,
 • nejasná rozhodnutí,
 • absence rozhodnutí, i když k projednání na shromáždění SVJ došlo,
 • nedodržení programu podle pozvánky,
 • nedostatečné označení SVJ a potřebných skutečností/osob,

Možností pochybení v samotném zápisu je samozřejmě mnohem více. Sami zapisovatelé si bohužel často svých nesprávných formulací nevšimnou, protože „tak to tu vždy ostatní psali“. Problémem ovšem zůstává, že tento špatný zápis má do určité míry vliv na chod společenství. Co se například může stát, když nemáte v pořádku zápisy ze schůzí?

 1. Pokud podáváte návrh na změnu v obchodním rejstříku, řízení vám může být zastaveno, protože jste nedodali formálně správnou listinu. Dalším krokem k vyřešení je pak znovu svolávat shromáždění, znovu platit soudní poplatek a znovu podávat návrh.
 2. Může se stát, že máte špatně zformulováno schvalování výší měsíčních plateb (příspěvky na správu domu/“fond oprav“, zálohy na služby), členům tak nevznikne formální povinnost tyto hradit a ani s vymáháním u soudu pak nemusíte být úspěšní.
 3. Při nesprávně schválené úvěrové smlouvě, pak ani soudně nedonutíte člena společenství, aby hradil svůj podíl na úvěru.
 4. Obecně formálně nesprávná rozhodnutí (na jakékoliv téma) může každý člen společenství napadnout žalobou u soudu. SVJ spor prohraje a kromě nutnosti znovu přijímat rozhodnutí na shromáždění musí také zaplatit náklady řízení sobě i členovi, který žalobu podal.
 5. Pokud nemáte přesně zformulováno, jaké opravy shromáždění SVJ schvaluje, může pak výbor při zadávání prací překročit svá oprávnění, tím pádem může dojít i ke zpronevěře. 
 6. Je spoustu dalších možností, pro pochybení, buďte tedy velmi pozorní.

Předcházejte komplikovaným situacím a mějte vše v pořádku, vyhnete se dalším možným potížím. 

Umíme toho mnohem více, podívejte se na Sousedé.cz a vyzkoušejte dům.


PRÁVNÍ PORADNA

hammer_24Dělejte svá rozhodnutí v souladu s právem -  vzory dokumentů, konzultace s právníkem.

AKTUÁLNÍ KATASTR

house_24Pravidelný a aktuální přehled o změnách vlastnických poměrů ve vašem SVJ.

ONLINE HLASOVÁNÍ

check_20Přehledné a jednoduché elektronické hlasování SVJ přímo z profilu vašeho domu.

ZMĚNY V LEGISLATIVĚ 

magazine_20Ochrana  proti zanedbání zákonných povinností. Důležité legislativní změny pro SVJ. 

PROFI  PŘEDSEDA

marketingPartner_24Spojíme Vás s nezávislými odborníky, kteří se profesionálně věnují předsednictví SVJ. 

KOMPLETNÍ PŘEHLED

calendar_20Všechny informace o domě máte přehledně na jednom místě. Stačí přidat vlastníky!

Affiliate program Partner. Spolupracujte s těmi nejlepšími! Více zde.