Hlasovací list

K čemu slouží hlasovací list, který najdeme v již založeném hlasování?

Hlasovací list nám slouží pro odhlasování vlastníků, kteří nemají přístup k elektronické formě a potřebují hlasovat offline (papírově). Hlasovací list se nám generuje automaticky po založení hlasování. Stáhnout si jej můžeme v záložce „průběžné výsledky“

Hlasovací list se skládá ze 3 částí:
  • Hlavičky – obsahující plnou moc (po vyplnění této části dává hlasující plnou moc zástupci – administrátorovi hlasování nebo delegované osobě, aby v nástroji online-hlasování mohla odhlasovat dle osobních preferencí hlasujícího)
  • Těla – tělo dokumentu obsahuje automaticky generované otázky, celé znění usnesení,  včetně odkazu na přílohy, které jsme v online nástroji nadefinovali
  • Patička – obsahuje podpisovou část (zmocněnce/zmocnitele)

Vzor plné moci: Plná moc vzor - část 1

 

Vzor plné moci - 2

Co je to hlasování per rollam, jak hlasovat?

Můžu u Vás vytvořit hlasování pro dům, které bude právně uznatelné?

Jak mohu odstranit svůj uživatelský účet?

Kde nastavím/změním svůj přihlašovací e-mail?

Více informací k  nastavení jednotlivých funkcí naleznete v sekci pro administrátory.