Insolvenční řízení

Co znamenají informace o provedených aktualizacích z insolvenčního rejstříku a změnách stavu.

Automatická aktualizace insolvence je nastavena na týdenní interval, takže v případě nalezení insolvenčního řízení, máte dostatek času na prověření situace a případnému podání přihlášky.  

  • pravidelná týdenní kontrola insolvencí vybraných členů domu
  • přehled probíhajících insolvencí s vysvětlením
  • upozornění na změny stavů probíhajících insolvenčních řízení
  • e-mailová upozornění všem administrátorům domu

Díky včasnému zachycení a upozornění na insolvenční řízení  vůči některému z členů SVJ, budete moci reagovat rychleji a efektivně, vyhnete se tak případným finančním ztrátám.

Po aktivaci hlídání insolvencí a exekucí naleznete ve vnitřním prostředí domu ikonku pro insolvence a pro katastr. Kontrola insolvence probíhá jednou za týden, vždy v pondělí.