Jak má být dlouhé heslo a z čeho má být tvořeno?

Nejde mi se registrovat, mám problém s vytvořením hesla.

Zvolené heslo musí být složeno minimálně z osmi znaků, která musí obsahovat velké a malé písmeno a číslice. Pokud tyto požadavky na heslo nesplníte, systém Vám registraci nedovolí.