Jak se volí členové

Hlasuje se o každém zvlášť?

Pokud pak jde o otázku, zda se §1214 vztahuje pouze na rozhodování per rollam, nebo na všechna rozhodnutí shromáždění, pak jsme toho názoru, že ona dvě zákonem požadovaná kvora se týkají natolik zásadních věcí a bylo by tedy nelogické, aby zákonodárce vyžadoval jejich naplnění pouze v případě rozhodnutí per rollam. Systematické umístění pod rozhodování per rollam je tedy dle našeho názoru daleko spíše chybou než úmyslem zákonodárce. 
Více informací o volbě, funkčním období, odvolávání členů volených orgánů naleznete: zde: Volba, funkční období, odvolávání členů volených orgánů