Jak řešit kouř od sousedových cigaret?

Nereaguje-li soused na vaši komunikaci ohledně kouření, můžete vznést požadavek na shromáždění společenství vlastníků, kterým se stanoví zákaz kouření ve společných částech domu nebo v krajním případě podat na souseda žalobu.

Pokuste se nejdřív se sousedem domluvit a vysvětlit, proč vám kouř vadí. Komunikujte slušně bez obviňování. Poukažte na to, jak a proč vás kouření v každodenním živote omezuje a jak a co by vám pomohlo. Pokuste se najít společné řešení. Možná, že nebude vadit, když soused bude kouřit v jiné místnosti.

Když se nedomluvíte

Kouří soused například i na balkóně či terase a tyto byly dle prohlášeny společnou částí domu, pak je možné, že máte současně stanoveno, že v rámci společných částí se nesmí kouřit. V takovém případě by bylo možné žádat statutární orgán SVJ, aby vlastníka vyzval k dodržování stanov a domovního řádu (DŘ), resp. k tomu, aby jejich dodržování zajistil u nájemce (má totiž povinnost zajistit dodržování stanov i DŘ u všech osob, jež jeho byt užívají). Ve stanovách současně mohou být stanoveny určité sankce za jejich porušování – pokud by je Vaše SVJ ve stanovách také mělo zavedeno, lze je proti vlastníku jednotky uplatňovat.

Když vůbec nic nepomáhá

V případě, že na výzvu nebude vlastník nijak reagovat nebo se situace nezlepší, bude třeba jít soudní cestou a na vlastníka bytu podat žalobu. Pokud by kouř vnikal i do společných prostor, jistě může vlastníka žalovat i samotné SVJ a požadovat zdržení se závadného jednání.

Pokud jde o samotnou žalobu, pak zde je třeba podotknout, že vnikání kouře do Vašeho bytu (případně společných prostor), musí být takové, aby se o něm dalo říct, že:

  •  je nepřiměřené místním poměrům,
  •  a v podstatné míře omezuje obvyklé užívání bytu.

Záleží vždy na soudu, jak zhodnotí konkrétní situaci.

Přečtěte si také článek:

Kouření na balkonech v panelácích – jaké je řešení?