Musím zpřístupnit svůj byt, pokud má být prováděna údržba?

V případě čištění stoupačky v domě SVJ jsem povinen zpřístupnit svůj byt tak, aby mohla firma čistit ode mne?

Na Váš případ zjevně nejlépe dopadá ustanovení § 1183 Občanského zákoníku, věta druhá. Nejefektivnější je citovat: “... jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání vlastníka jednotky, umožní do nich přístup, pokud k tomu byl předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu. To platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií.

Je samozřejmě otázkou, zda v daném případě není možné čistit stoupačku z jiného bytu, což by mohl být ze strany SVJ/družstva problém prokázat. Na druhé straně je však jistě žádoucí, aby k údržbě došlo a bylo by tak dobré, aby došlo ke vzájemné dohodě.