Musí na shromáždění proběhnout schválení programu shromáždění vlastníků?

Pokud nebude odsouhlasen program, jak bychom měli postupovat dál?

Schválení programu na zasedání shromáždění SVJ není jako takové zákonem vyžadováno. Program zasedání by ale měl být uveden v pozvánce na shromáždění, není pak tedy již nutné v rámci zasedání tento program zvlášť schvalovat, ale je možné ihned přistoupit k jeho projednávání  - po prezenci přítomných vlastníků.