Nastavení práv - nástěnka a publikace

Jak mohu nastavit možnost k zobrazování a práci s nástěnkou?

V administračním rozhraní domu můžete nastavit, kdo může pracovat například s virtuální nástěnkou v domě. Práva zvolíte zaškrtnutím checkboxu u jednotlivých uživatelských rolí. 

Pokud tedy chcete aby publikovat mohli všichni uživatelé v domě, zaškrtnete políčka v řádku "Publikování příspěvků" 
Stejný postup zvolíte, pokud budete chtít povolit komentování, mazání a označování příspěvků za důležité. Nezapomeňte na to, že musíte svým uživatelům nastavit role tak, aby se jim zobrazovaly informace dle Vašeho nastavení. 
Uživatelské role poté nastavujete jednotlivým uživatelům kliknutím na položku "Sousedé" v levém menu:

Po otevření záložky Sousedé klikněte na ikonu teček u toho člena, kterému chcete nastavit práva. Po té kliknutím na ikonu ozubeného kolečka máte možnost zvolit, jakou roli bude mít zvolený člen. Uložením změn potvrdíte Vaši volbu.