Nastavení práv - Události

Jak mohu jako administrátor v domě nastavit, aby někteří členové neměli možnost práci a editaci s událostmi v domě?

V administračním rozhraní domu můžete nastavit, kdo může pracovat s Událostmi.  Práva zvolíte zaškrtnutím checkboxu u jednotlivých uživatelských rolí. 

Pokud tedy chcete aby vytvořit událost mohli všichni uživatelé v domě, zaškrtnete políčka v řádku "Vytváření událostí" 
Stejný postup zvolíte, pokud budete chtít povolit mazání a editaci cizích příspěvků. Nezapomeňte na to, že musíte svým uživatelům nastavit role tak, aby se jim zobrazovaly informace dle Vašeho nastavení. 

Uživatelské role poté nastavujete jednotlivým uživatelům kliknutím na položku "Sousedé" v levém menu:


Po otevření záložky Sousedé klikněte na ikonu teček u toho člena, kterému chcete nastavit práva. Po té kliknutím na ikonu ozubeného kolečka máte možnost zvolit, jakou roli bude mít Vámi vybraný  člen.