Nastavení pro získání dat z insolvencí

Co je potřeba mít před spuštěním automatické kontroly insolvence, je nutné zadat do databáze rodná čísla vlastníků jednotek?

V případě společenství vlastníků jednotek je nutné mít aktualizaci insolvencí zapnutou a potažmo vyplněnou. Pro SVJ a vlastníků Nejedná se o informace vyplněné administrátorem, obvykle stačí mít správně aktualizovaný katastr - data o insolvencích která se stahují, jsou závislá právě na aktualizaci katastru.

Obvykle platný, je údaj z katastru jakým je jméno a příjmení, a adresa uvedená právě v katastru nemovitostí. Pokud chcete upřesnit tak, aby data z insolvenčního rejstříku byla skutečně validní, je možné, aby administrátor doplnil informace o rodné číslo. 

Nastavení/přidání rodného čísla doporučujeme zejména pro BD, kdy na základě pouhých údajů z katastru obvykle není možné získat data z insolvenčního rejstříku. Zde platí, že administrátor má možnost doplnit informace ručně (jméno, příjmení, adresa a případně rodné číslo)