Nutnost ověření plné moci při hlasování

Je nutné mít plnou moc při zastupování na členské schůzi SVJ notářsky ověřenou?

Dle ustanovení občanského zákoníku o zastoupení a obecné praxe a také pokud není zastoupení člena na shromáždění SVJ vyloučeno stanovami, má člen SVJ právo nechat se na shromáždění společenství vlastníků jednotek zastoupit jiným členem společenství. Členovi také může být dáno více plných mocí najednou. Trvat na ověřeném podpisu tak nemusíme, ale pro větší průkaznost předkládané plné moci, to můžeme doporučit. Ze zákona ovšem potřeba ověření podpisu zmocnitele nevyplývá.


V plné moci by měl být vymezen rozsah takového zmocnění (uvedením záležitostí, o kterých se má na shromáždění společenství jednat – berme tedy v potaz plánovaný program zasedání, zdůrazněme, že vymezení rozsahu zastoupení je povinnou náležitostí takovéto plné moci. Způsob hlasování za zmocnitele o jednotlivých bodech na shromáždění v plné moci nemusí být uveden. Je nutné však upozornit na tu skutečnost, že ve věci, v níž se zájmy zastoupeného a zástupce rozcházejí, není zástupce způsobilý za zastoupeného jednat – v praxi to znamená – že pokud  zplnomocněný člen chce sám hlasovat jinak než ten koho zastupuje, nemůže v daný okamžik při hlasování za zmocnitele jako zmocněnec hlasovat (pro zřejmý střet zájmů). Zástupce na shromáždění SVJ tedy může hlasovat pouze těmi hlasy, které jsou shodné s jeho vlastním rozhodnutím o hlasování.

Vzor plné moci si můžete prohlédnout a stáhnout zde: Plná moc na shromáždění

Jak funguje plná moc a další informace: Informace o plné moci a zastupování