Odebrání uživatele z domu

Nevím jak odstranit/odebrat uživatele z domu/komunity.

Pokud jste administrátor domu, uživatele odstraníte snadno - po kliknutí do levého menu na záložku Sousedé se zobrazí seznam aktivních uživatelů v domě.

Kliknutím na tři tečky vedle uživatelského jména rozbalíte nabídku, ve které zvolíte "odebrat z domu"

Poté již odebraný uživatel nebude mít přístup do domu ani k žádný jeho datům.