Hlasování on-line

Služba on-line hlasování

Elektronické hlasování, hlasování mimo shromáždění vlastníků neboli per rollam (§ 1210 a násl.) je k dispozici každému domu a to v neomezené podobě. 

Řešení pro uspořádání hlasování pro celý dům - uvědomujeme si, že ne všichni majitelé svých jednotek mohou hlasovat online, proto jsme přišli i s možností delegovaného hlasování a hlasování pomocí plné moci. 

V našem on-line hlasování máte i možnost vytištění vzoru plné moci a hlasovacího lístku, s jehož pomocí můžete prakticky a jednoduše odhlasovat. 

S Online hlasováním:

 • získáte přehled všech online hlasování v domě
 • snadné hlasování za  jednotky zapsané v katastru nemovitostí
 • možnost hlasování s libovolným počtem otázek a dalšími možnostmi
 • zástupce v hlasování (delegované hlasování)
 • automatické upozorňování na změny
 • automatické přepočítávání výsledků dle vlastnických podílů z katastru nemovitostí
 • výsledky můžete vyexportovat ve formátu .pdf
 • hlasujete za jinou osobu pomocí plné moci
 • naleznete vzory plných mocí a zmocnění
 • schvalování plných mocí a zmocnění zvolenými zodpovědnými osobami
 • hlasovací list jako vázaná plná moc pro ty, kteří nemohou hlasovat online
 • zobrazení přehledu hlasování za jednotky
 • hlasování on-line je právně uznatelné 

Právní stanovisko k hlasování per rollam naleznete níže: 

20200130_Právní stanovisko online hlasování SVJ (1)-page-00120200130_Právní stanovisko online hlasování SVJ (1)-page-002