Přítomnost notáře při zakládání SVJ

Je nutný notář při zakládání SVJ?

Přítomnost notáře je nutná pouze při zakládání společenství vlastníků schválením stanov, pro které se dle § 1200 odst. 3 občanského zákoníku vyžaduje forma notářského zápisu. V případech založení společenství prohlášením vlastníka (smlouvou o výstavbě) notářský zápis potřebný není, stačí pouhá písemná forma takového právního jednání.