Plná moc k zastupování pro výkon funkce

Můžu udělit plnou moc k zastupování pro výkon funkce ve výboru?

Plná moc k výkonu funkce předsedy, či jiného člena výboru není možná – výkon funkce je závazkem osobní povahy a nelze zmocnit nikoho jiného, aby funkci vykonával za vás. 

O právech ve společenství se dozvíte více zde: Jaká jsou práva členů v SVJ?