Plná moc na shromáždění SVJ / BD - vzor dokumentu

Jak vypadá vzor dokumentu plná moc na shromáždění SVJ / BD?

PLNÁ MOC

Já,  Karel Ukázka
datum narození: 12.12.1212
bytem: Ukázková ulice 12, Ukázkové město, 121 21

ZMOCŇUJI
pana Jaroslava Ukázku 
datum narození: 12.12.1212
bytem: Ukázková ulice 12, Ukázkové město, 121 21

k zastupování ve věci: jednání a hlasování na shromáždění vlastníků Společenství vlastníků jednotek XXXX, IČO XXXXX, se sídlem XXXXX konané dne 12.12.1212 v XX:00 hodin v MÍSTO KONÁNÍ. Tato plná moc se uděluje pro hlasování na tomto jednom shromáždění.

 

V Ukázkovém Městě dne 12.12.1212


…………………………….
Zmocnitel

 

Prohlašuji, že výše uvedené zmocnění přijímám:

V Ukázkovém Městě dne 12.12.1212

 

…………………………….
Zmocněnec


Umíme toho mnohem více, podívejte se na Sousedé.cz a vyzkoušejte dům.

PRÁVNÍ PORADNA

hammer_24Dělejte svá rozhodnutí v souladu s právem -  vzory dokumentů, konzultace s právníkem.

AKTUÁLNÍ KATASTR

house_24Pravidelný a aktuální přehled o změnách vlastnických poměrů ve vašem SVJ.

ONLINE HLASOVÁNÍ

check_20Přehledné a jednoduché elektronické hlasování SVJ přímo z profilu vašeho domu.

ZMĚNY V LEGISLATIVĚ 

magazine_20Ochrana  proti zanedbání zákonných povinností. Důležité legislativní změny pro SVJ. 

PROFI  PŘEDSEDA

marketingPartner_24Spojíme Vás s nezávislými odborníky, kteří se profesionálně věnují předsednictví SVJ. 

KOMPLETNÍ PŘEHLED

calendar_20Všechny informace o domě máte přehledně na jednom místě. Stačí přidat vlastníky!

Affiliate program Partner. Spolupracujte s těmi nejlepšími! Více zde