Jak snížit platby za energie, jak šetřit za plyn i elektřinu?

Poradenství o energetických úsporách

Kvalifikovaní energetičtí odborníci garantovaní Ministerstvem průmyslu a obchodu. ZDARMA s nimi konzultujte své dotazy. Energetická konzultační a informační střediska (EKIS a mobilní M-EKIS) nabízí široké veřejnosti bezplatné poradenství. 

 

Vyberte si svého odborníka na stránkách: https://www.mpo-enex.cz/experti/

Dotazy můžete pokládat online: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis

K energetickému poradenství patří i poradenství pro vytápění, komíny a spalinové cesty, které můžete zdarma využít u komínové asociace APOKS na odkaze EKIS spravovaného s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu.