Pozvánka na zasedání shromáždění - vzor

Jak má vypadat pozvánka na shromáždění vlastníků SVJ ?

Předseda/výbor Společenství vlastníků jednotek XXX, IČO XXX XX XXX, se sídlem XXX, zapsaného ve veřejném rejstříku vedeném XXX soudem v XXX, oddíl XX, vložka XX, svolává shromáždění vlastníků jednotek, které se bude konat dne XX. XX. 2016 v XX:00 hodin v DOPLNIT PŘESNÉ MÍSTO. 

 

Program shromáždění: 

  1. Prezence, volba předsedajícího shromáždění a zapisovatele 
  1. Schválení programu shromáždění 
  1. Zde je možno doplnit další body programu 
  1. Závěr 

 

Veškeré podklady, jakožto i tato pozvánka jsou dostupné v sídle SVJ a též na internetové adrese/nástěnce v XX.  

 

V XX dne XX. XX 2016 

 

_____________________ 

XX XX 

předseda/předseda výboru  

Příloha: X 

Vzor pozvánky na shromáždění SVJ ke stažení zde.