Práva členů společenství

Jaká jsou moje práva coby člena společenství vlastníků jednotek?

Každý z vlastníků jednotek má právo podílet se na veškeré činnosti společenství, účastnit se jednání shromáždění, hlasovat na něm, volit a být volen do orgánů společenství, předkládat společenství návrhy a podněty či obdržet včas vyúčtování záloh.

Co je to společenství vlastníků jednotek se dozvíte zde: K čemu slouží SVJ