Problematika SVJ a právní předpisy

Kde hledat právní předpisy, které se vztahují na problematiku SVJ?

Primárním zdrojem je zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník, oddíl 5. bytové spoluvlastnictví, zkráceně NOZ. Zde najdete základní vymezení bytového spoluvlastnictví a pojmu společenství vlastníků.

Dalšími předpisy jsou:

  • zákon 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty,
  • vyhláška 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům,
  • nařízení vlády 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím,
  • vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví,
  • zákon 563/1991 Sb., o účetnictví.