Prohlášení vlastníka

Jeden ze zásadních dokumentů i pro činnost SVJ

Vlastník může prohlášením rozdělit své právo k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám. 

Jednotky následně vzniknou zápisem do veřejného seznamu (katastru nemovitostí). Jednoduše řečeno prohlášením vlastník (či vlastníci) nemovitosti dům rozdělí a jakmile jsou jednotlivé jednotky zapsány do katastru, může s nimi vlastník volně disponovat a prodat je třetím osobám. Dochází tak ke změně z vlastnictví jedné nemovité věci na vlastnictví několika jednotek. Toto prohlášení je jeden ze zásadních dokumentů i pro činnost SVJ, a proto vždy doporučujeme jeho tvorbu či změnu nepodcenit a poradit se s odborníkem.