Pronájem bytové jednotky

Mohou členové SVJ - majitelé bytových jednotek pronajímat své byty bez oznámení výboru SVJ?

Vlastník jednotky je oprávněn pronajmout bytovou jednotku jakékoliv osobě bez nutného souhlasu orgánů SVJ. Na nájem bytové jednotky se vztahují ustanovení Občanského zákoníku o nájmu bytu, nájemce bytové jednotky není v žádném právním vztahu k SVJ a všechna práva a povinnosti vůči Společenství vlastníků jednotek nadále příslušejí vlastníkovi bytové jednotky.

O právech ve společenství se dozvíte více zde: Jaká jsou práva členů v SVJ?