Ručení členů za dluhy společenství a s tím spojená rizika

Jaká jsou rizika členství v SVJ?

Společenství vlastníků financují většinu významnějších investic do svých domů pomocí úvěru, často se však mezi vlastníky najdou tací, kteří s danými výdaji nesouhlasí. Hledají tedy způsob, jak se vyhnout zákonnému ručení vlastníka jednotky za dluhy SVJ, které vyplývá z ustanovení § 1194 odst. 2 občanského zákoníku, kde je uvedeno, že za dluhy společenství vlastníků ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech. Člen neručí pouze do výše hodnoty své jednotky, ale celým svým majetkem.

Spekuluje se o existenci několika postupů, jak předcházet situaci, aby vlastník nemusel v případě nesplácení úvěru ze strany SVJ cokoliv osobně platit. Jedním z nich je zavázat se ještě před čerpáním úvěru uhradit z vlastních zdrojů přímo na účet SVJ určitou částku odpovídající jejich podílu. Tím pádem by vlastníci, kteří se na investici již podíleli a zaslali peníze předem, mohli být vyvázáni z povinnosti platit jakožto ručitelé. Problém však tkví v tom, že samotným složením peněž se nelze zbavit zákonného ručení zakotveného v občanském zákoníku. I za těchto podmínek tedy může banka po vlastnících vyžadovat splnění jejich ručitelského závazku. Odpověď na množství otázek na toto téma je tak poměrně jednoduchá – zákonné ručení vlastníka jednotky za dluhy společenství nelze žádným postupem plně vyloučit.