Slučování duplicit

Jak funguje sloučení duplicit?

V uživatelském prostředí Vašeho domu, naleznete tlačítko "sloučení duplicit" To slouží k párování/sjednocení uživatelů, kteří byli již registrováni, s těmi, kteří mají zápis v katastru nemovitostí. 

Administrátor v domě má poté lepší orientaci a  absolutní přehled  o jednotce a jejím majiteli, v uživatelském prostředí pak může využívat dostupné možnosti pro zápis k jednotce či jejímu majiteli. 

Tato funkcionalita je nezbytně nutná pro správné fungování on-line hlasování. 

Možnost sloučení duplicit naleznete v záložce sousedé.

Po aktualizaci katastru Vám systém nabídne automatické slučování duplicit, vybere shodu mezi registrovanými uživateli a zápisem z katastru, můžete tedy potvrdit, že je to takto v pořádku a duplicity sloučit. 

Pokud systém nenajde shodu, můžete duplicity sloučit ručním vyhledáním a výběrem.