Smlouva o výkonu funkce, odměna pro členy statutárního orgánu

Jak by měla vypadat smlouva o výkonu funkce mezi společenstvím a členy?

V mnohých SVJ je aktuálním trendem uzavírat mezi společenstvím a členy jeho statutárního orgánu smlouvu o výkonu funkce. Tento smluvní typ musí být uzavřen písemně a finální podoba smlouvy musí být schválena shromážděním. V rámci této smlouvy by mělo být zejména stanovení povinností člena orgánu.

Další podstatnou smluvní náležitostí se z našeho pohledu jeví stanovení výše odměny pro člena orgánu. Pokud není tato informace uvedena, má se za to, že je funkce vykonávána bezplatně. Finanční odměna by se měla odvíjet zejména od časové náročnosti a požadavků na odborné znalosti. Bylo by rovněž vhodné zohlednit, zda se jedná o jednočlenný či kolektivní statutární orgán; odměna pro předsedu společenství či předsedu výboru bývá zpravidla vyšší než v případě řadových členů výboru. K výplatě může docházet buď měsíčně, čtvrtletně nebo jednou ročně.

Odměny členů volených orgánů musí být ze zákona daněny dle platných právních předpisů. Daňové přiznání si podává každý člen sám, společenství by mu za tímto účelem mělo vystavit potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti.


Více o orgánech SVJ naleznete zde: Orgány společenství vlastníků, jejich typy

Informace o odpovědnosti člena zde: Odpovědnost člena statutárního orgánu

Údaje k pravomocím si přečtěte zde: Pravomoci a povinnosti statut. orgánu

O výkonu a odpovědnosti více zde: Výkon funkce a odpovědnost vol. orgánu

O tom jak správně pečovat se dočtete zde: Výkon řádného hospodáře v praxi

Jak na smlouvu o výkonu funkce zde:  Smlouva o výkonu funkce a odměny