Soudní poplatek za návrh na zahájení řízení ve věcech rejstříku SVJ

Poplatky za návrh na zahájení řízení

Za návrh na zahájení řízení ve věcech rejstříku společenství je nutné uhradit soudní poplatek. Soudní poplatek za návrh na prvozápis činí 6000,- Kč, za návrh na změnu zápisu 2000,- Kč. 

V případě návrhu na změnu zápisu je možné poplatek uhradit vylepením kolku na přední straně návrhu na zápis změny. Je ale možné podat návrh bez úhrady soudního poplatku a vyčkat na výzvu soudu k úhradě a provést úhradu bezhotovostním převodem. Soudní výzva obsahuje veškeré údaje nutné k provedení této platby. Dle zákona je soud povinen k zaplacení soudního poplatku určit alespoň 15 dnů. V případě, že není v soudem stanovené lhůtě soudní poplatek zaplacen, soud řízení o návrhu zastaví.

Princip formální publicity - veřejný rejstřík

Sbírka listin jako součást rejstříku SVJ

Rejstřík společenství vlastníků jednotek

Podání návrhu na zápis změn ve veřejném rejstříku

Soudní poplatek za návrh na řízení