Úpravy částí jednotky sousedící se společnou částí

Společné části domu, kde končí a kde již začíná jednotka

Častou otázkou bývá, jaká část domu je společnou částí, kde končí společná část a kde již začíná jednotka. Takové problémy zpravidla vyvstávají v souvislosti s rekonstrukcí jednotky, kdy vlastníci neví, co všechno mohou rekonstruovat a do jakých částí mohou zasahovat.

Obecně lze konstatovat, že společnými částmi domu jsou vždy obvodové stěny prostorově ohraničující byt. To platí i v případě, že jde o nenosné svislé konstrukce. Dále jsou společnými částmi všechny nosné svislé konstrukce uvnitř bytu, jako jsou zejména stěny, sloupy a pilíře. Naopak k jednotce již náleží veškeré povrchové úpravy stěn, sloupů či pilířů jako jsou vnitřní omítky, malby, krytiny na stěnách, tapety, dřevěné či jiné obložení, kazetové stropy a podobné vnitřní obložení stěn nebo stropů. Rovněž k jednotce náleží konstrukce zabudovaných skříní jakkoli jsou zabudovány ve stěnách, které jsou již společnými částmi.

Dále obecně platí, že podlahy jsou společnými částmi domu. Naopak k jednotce již náleží podlahové krytiny v bytě a všechno, co je spojeno s položením či usazením a s funkcí příslušného druhu podlahových krytin. K jednotce náleží i případná kročejová protihluková izolace a tepelná izolace, avšak jenom pokud je přímo součástí podlahové krytiny a nezasahuje do společných částí domu.