Uživatelské role v domě a jejich nastavení

V nastavení je zobrazeno spoustu možností, jak nastavit práva uživatelům. K čemu to slouží?

Jednotlivým členům můžete nastavit uživatelská práva (role) dle Vašich preferencí tak, aby se jim v uživatelském prostředí zobrazovaly jen ty informace, které souvisejí s jejich rolí v domě a také proto, abyste mohli ovlivnit třeba přidávání příspěvků, schvalování členů apod. Tento zásah může udělat pouze uživatel, který již má administrátorská práva - obvykle to bývá zakladatel domu. 

Nastavovat práva k zobrazení, schvalování, psaní příspěvků a jejich mazání, určování důležitosti můžete u všech vlastností v domě. 

Pokud chcete začít s nastavováním, tak

  • z levého postranního menu vybere "Nastavení"
  • kliknete na "nastavit práva"
Zde můžete přidělit práva k jednotlivým položkám tím, že v tomto administračním prostředí Vašeho domu kliknete na požadovanou položku a v ní zvolíte zaškrtnutím políčka, kdo z uživatelů s jakou rolí, může vytvářet různé aktivity v domě. 

Uživatelské role poté nastavujete jednotlivým uživatelům kliknutím na položku "Sousedé" v levém menu:

Po otevření záložky Sousedé klikněte na ikonu teček u toho člena, kterému chcete nastavit práva. Po té kliknutím na ikonu ozubeného kolečka máte možnost zvolit, jakou roli bude mít zvolený člen.