Uživatelské role v domě a jejich nastavení

V nastavení je zobrazeno spoustu možností, jak nastavit práva uživatelům. K čemu to slouží?

Jednotlivým členům můžete nastavit uživatelská práva (role) dle Vašich preferencí tak, aby se jim v uživatelském prostředí zobrazovaly jen ty informace, které souvisejí s jejich rolí v domě a také proto, abyste mohli ovlivnit třeba přidávání příspěvků, schvalování členů apod. Tento zásah může udělat pouze uživatel, který již má administrátorská práva - obvykle to bývá zakladatel domu. 

Nastavovat práva k zobrazení, schvalování, psaní příspěvků a jejich mazání, určování důležitosti můžete u všech vlastností v domě. 

Pokud chcete začít s nastavováním, tak

  • z levého postranního menu vybere "Nastavení"
  • kliknete na "nastavit práva"
Zde můžete přidělit práva k jednotlivým položkám tím, že v tomto administračním prostředí Vašeho domu kliknete na požadovanou položku a v ní zvolíte zaškrtnutím políčka, kdo z uživatelů s jakou rolí, může vytvářet různé aktivity v domě. 

Uživatelské role poté nastavujete jednotlivým uživatelům kliknutím na položku "Sousedé" v levém menu:

layout sousede@2x

Po otevření záložky Sousedé klikněte na ikonu teček u toho člena, kterému chcete nastavit práva. Po té kliknutím na ikonu ozubeného kolečka máte možnost zvolit, jakou roli bude mít zvolený člen. 

To, jak je nastaveno pro jednotlivé role, zjistíte po kliknutí na jednotlivé položky záložek, kde je vždy zobrazeno, která uživatelská role má jaké oprávnění. Dle zaškrtnutých položek vidíte, jak jsou omezeny uživatelské role. 

Chybí Vám zde nějaké téma? Kontaktujte zákaznickou podporu.