Jak zabránit vandalismu v domě?

Preventivním prostředkem je nainstalovat kamerový systém. Pozor ale na ochranu soukromí.

V mnoha případech se společenství potýkají s vandaly, kteří poškozují, někdy i opakovaně, společné prostory domu. Poškozováním společných prostor se osoby dopouštějí protiprávního jednání, které může být klasifikováno jako přestupek či trestný čin. Usvědčení pachatele je ale zpravidla velmi obtížné.

Určitým preventivním prostředkem je instalace kamer do společných prostor. Kamerové systémy jsou užitečným prostředkem k dosažení určité kontroly nad prostorami bytového domu. Pořizováním kamerového záznamu je však zasahováno do soukromí osob pohybujících se v monitorovaném prostoru. Oblast ochrany soukromí každého jednotlivce se neváže pouze na vnitřní prostory jeho bytu, ale i na prostory, kterými daný jedinec musí nezbytně procházet, aby mohl vstoupit do vlastního obydlí nebo ho opustit. V každém jednotlivém případě je vždy nutné zvážit, jestli míra takového zásahu do soukromí odpovídá sledovanému účelu, tzn. zda je kamerový systém schopný např. odradit či následně odhalit pachatele krádeže.

K provozování kamerového systému bude dále nutný souhlas všech dotčených obyvatel domu. Rovněž bychom doporučili omezit dobu uchovávání záznamu na max. 7 dnů, za určitých okolností (v případě méně frekventovaných monitorovaných prostor) max. 14 dnů. Dále je nutné obyvatele domu o provozu kamerového systému v domě informovat, a to např. prostřednictvím schůze shromáždění, zejména pak ale umístěním informačních tabulek u vstupů do sledovaných prostor.

Ani kamerový systém však není zárukou ochrany před vandalismem. Vandalové mohou kamery otáčet nebo se mohou maskovat, aby nemohli být identifikováni apod. V těchto případech ale je již po pachatelích vyžadováno, aby vyvinuli do určité míry větší úsilí či plánování, což může řadu z nich od závadného chování odradit.

Přečtěte si také články:

Soukromí anebo bezpečí? Kamerové systémy v bytovém domě
Když právnická osoba vlastní více bytů v SVJ a nájemníci dělají nepořádek