Zmocnění společného zástupce - vzor dokumentu

Vzor zmocnění společného zástupce pro společné členy společenství a jak by měl vypadat?

PLNÁ MOC K ZASTOUPENÍ NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK


My,  níže podepsaní, Jméno Příjmení, datum narození .. .. ..... bytem Ukázková ulice 12, Ukázkové město, PSČ 12121 a Jméno Příjmení, datum narození .. .. ..... bytem Ukázková ulice 12, Ukázkové město, PSČ 12121

ZMOCŇUJEME dle § 1185, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.

Jméno Příjmení, datum narození .. .. ..... bytem Ukázková ulice 12, Ukázkové město, PSČ 12121 jako našeho společného zástupce pro výkon práv vůči Společenství vlastníků jednotek ..., IČO .. .. ..... , se sídlem .. .. ..... . Zmocnění se vztahuje zejména na jednání a hlasování na shromáždění vlastníků Společenství vlastníků jednotek, o všech bodech programu tohoto shromáždění, a to ve velikosti mého/našeho spoluvlastnického podílu na společných částech budovy.

 

V ………..…… dne ..................................... *
Podpisy zmocnitelů: .......………………..…………………..…….…....
Podpisy zmocnitelů: .....…………………..………………….…………..

 

Plnou moc přijímám: …………………..……………………………...


* V případě jednotky ve spoluvlastnictví, včetně společného jmění manželů (SJM), je nutný podpis společného zástupce nebo obou spoluvlastníků.

V ………………………………………………. dne ………………..

Vzor ke stažení zde: Zmocnění společného zástupce