Zápis výboru do obchodního rejstříku

Musí se aktualizovat zápis v obchodním rejstříku každých pět let, i když je výbor neměnný?

Pokud se jedná  pouze o to, zda je nezbytné dělat čistě formálně aktualizaci zápisu v OR v situaci, kdy nedošlo ke změně jeho složení, pouze došlo k uplynutí doby mandátu a k započetí doby nového mandátu. V takovém případě není nutné na obchodním rejstříku dělat jakousi "aktualizaci", jelikož záznam odpovídá skutečnému stavu.