Zařazení nového bodu do již probíhajícího hlasování

Může se na shromáždění projednávat bod, který není zařazen na programu probíhajícího jednání?

Rozhodování shromáždění o otázce, která nebyla nebo není uvedena na programu zasedání shromáždění, upravuje § 253 odst. 3 ve spojení s § 1221 občanského zákoníku, a to tak, že záležitost, která nebyla nebo v danou chvílí není zařazena na program zasedání, lze rozhodnout jen a pouze za účasti a se souhlasem všech členů společenství.
Pouze v takové situaci, kdy na zasedání shromáždění jsou přítomni (osobně nebo v zastoupení) všichni vlastníci jednotek v domělze o zařazení takového bodu na program jednání hlasovat.
V nepřítomnosti byť jen jednoho z vlastníků na shromáždění, nebo pokud i jen jediný ze všech vlastníků přítomných na shromáždění nesouhlasil se zařazením nové záležitosti na program jednání, je projednávání veškerých záležitostí mimo předem stanovený pořad zasedání vyloučeno.

O právech ve společenství se dozvíte více zde: Jaká jsou práva členů v SVJ?