Záznam z webináře na téma Hlasování per rollam

Podívat se můžete na webinář na téma on-line hlasování.