Můžu chovat zvíře v bytě?

Vlastník bytu má právo ve svém bytě chovat domácí zvířata, ale musí dbát na to, aby ostatním vlastníkům nezpůsoboval chovem domácího zvířete nepřiměřené obtíže.

Je právem každého vlastníka chovat v bytě zvíře a nelze jej vyloučit rozhodnutím shromáždění či zanesením zákazu chovu zvířat do stanov. Toto právo vlastníka nicméně není neomezené. Vlastník bytu má sice právo ve svém bytě chovat domácí zvířata, musí však rovněž dbát na to, aby ostatním vlastníkům nezpůsoboval chovem domácího zvířete nepřiměřené obtíže. Za nepřiměřené obtíže lze považovat hluk způsobený intenzivním štěkotem, mňoukáním či ptačími skřeky, zvýšené znečištění domu či výrazný zápach šířící se po domě. Ve většině případů bude obtíže způsobovat zejména větší počet chovaných zvířat v jednom bytě, kdy je těžší zajistit dostatečné hygienické podmínky. Obtíže může vyvolávat i nedostatečná péče o zvířata. Roli může hrát i míra nebezpečí, kterou zvíře pro ostatní vlastníky představuje, např. jedná-li se o jedovaté zvíře.

Pohyb domácích zvířat v domě s sebou může nést větší míru znečištění společných prostor a z toho vyplývající zvýšené náklady na úklid. Společenství vlastníků může pro tyto účely zavést poplatky za chov zvířete v domě. Majitelé domácích zvířat sice musí platit oproti jiným vlastníkům zvláštní poplatek, ale mohou tím následně argumentovat, když se na ně obrátí vlastníci se stížnostmi ohledně pohybu zvířat v domě.

Přečtěte si také články: 

Pes a pronájem bytu
Štěkající pes u sousedů v bytě
Můžeme chtít, aby pes platil za výtah jako další osoba v bytě?
Pes do bytu - pán do bytu
Když pes o samotě zlobí a štěká, neodhazujte hned flinty do žita!