Nemůžu hlasovat v online hlasování, co se stalo?

Nemůžu hlasovat v online hlasování, systém nereaguje, nebo požaduje dokumenty.

Zde najdete důvody, pro které obvykle nemáte oprávnění pro online hlasování. 

Nejčastějším důvodem proč uživatel nemůže hlasovat je fakt, že administrátor domu nepohlídal párování vlastnického podílu a katastru. Tento fakt způsobuje, že náš systém nedokáže identifikovat vaše vlastnické oprávnění, neboť neobdržel příslušnou autorizaci. Tuto chybu v probíhajícím hlasování nelze nijak opravit. Více viz informace o hlasování. Prostředí domu - Hlasování

Další možností proč nemůžete hlasovat v online hlasování je ta, že na Vás není  delegováno žádné hlasování (toto obvykle spravuje administrátor), proto nemůžete hlasovat. Pouze pokud Vás administrátor deleguje, získáváte oprávnění hlasovat, s přikládáním plné moci. 

Pokud hlasujete v podílovém vlastnictví, nejčastěji to bývá SJM, může se stát, že spoluvlastník již hlasoval. Zde hlasování probíhá také s plnou mocí a vy jako další vlastník, pokud je již odhlasováno, hlasovat nemůžete.