Produktový list pro správce

ROZHRANÍ PRO SPRÁVCE SEKCE SPRÁVNÍ ZÓNA

Název funkce Právo obsluhy Popis FCE
Správní zóna admin Přehledné rozhraní pro správce, přes které lze nahlížet nad celé portfolio domů, přidělovat práva zaměstnancům k jednotlivým domům, upravovat nastavení informací o správci a  spravovat distribuci dokumentů 
Domy admin Přehled všech spravovaných domů včetně statusů využívání portálových služeb
Nástěnka  admin + zaměstnanci Přehled příspěvků ve všech spravovaných domech, možnost selektivního nebo hromadného vkládání příspěvků do jednotlivých domů
Závady a havárie admin + zaměstnanci Přehled nad závadami a haváriemi v jednotlivých domech, statusy řešení, komentáře
Aktivity v domech admin + zaměstnanci Přehled nad aktivitami portfolia domů, možnost selektivního výběru dle filtru aktivity
Změny v katastru
(viditelné u domů s plnou verzí)
admin + zaměstnanci Přehled nad změnami v katastru nemovitostí nad portfoliem všech domů
Události admin + zaměstnanci Přehled nad plánovanými událostmi nad portfoliem domů
Distribuce dokumentů
(nyní dostupné pro uživatele SSB 2000)
admin + zaměstnanci Automatické stahování dokumentů ze software SSB 2000 (vlastník, bytová jednotka, email) s možností rozesílky, sledování dokumentu, datovým razítkem o doručení, správa neodeslaných dokumentů
Zaměstnanci admin Správa zaměstnanců administrátorem, umožňuje selektivně přidat domy jednotlivým zaměstnancům tak, aby viděli pouze aktivity domů (závady a havárie, KN, nástěnky) jim spravovaných.
Nastavení admin Správa informací o správcovské společnosti, která se zobrazuje u jednotlivých domů v jejich zóně nastavení. Identifikuje tak správce u jednotlivých domů.
Starlit
(obsluha SSB 2000 - import domů, pozvánky členů)
ANO Řešení na míru, pomocí kterého jsme schopni napojit výstupy ze SW SSB2000 na naši správní zónu. Propojení se SW sousedé.cz Vám tak umožní - automatické zakládání virtuálních domů, párování a aktualizaci nových členů, bytových jednotek a jejich emailů,  a distribuci dokumentů
ROZHRANÍ PRO SPRÁVCE SEKCE BYTOVÝ DŮM
Název funkce Právo obsluhy Popis funkce
Nástěnka domu Plná práva obsluhy viz. bod 1. Moje domy: Základní služby s předplatným
Evidence vlastníků (sousedé) Plná práva obsluhy viz. bod 1. Moje domy: Základní služby s předplatným
Události Plná práva obsluhy viz. bod 1. Moje domy: Základní služby s předplatným
Náš dům Plná práva obsluhy viz. bod 1. Moje domy: Základní služby s předplatným
Externí kontakty Plná práva obsluhy viz. bod 1. Moje domy: Základní služby s předplatným
Dokumenty Plná práva obsluhy viz. bod 1. Moje domy: Základní služby s předplatným
Fotogalerie Plná práva obsluhy viz. bod 1. Moje domy: Základní služby s předplatným
Hlášení závad a havárií Plná práva obsluhy viz. bod 1. Moje domy: Základní služby s předplatným
Online hlasování x není dostupné
Jednotky Plná práva obsluhy viz. bod 1. Moje domy: Základní služby s předplatným
Nastavení (rolí, práv) Plná práva obsluhy viz. bod 1. Moje domy: Základní služby s předplatným
Aktualizace katastru x není dostupné

 Produktový list - rozšíření o systém DOMUS

Správcovský systém domus je komplexní řešení pro správu bytových domů, jeho kompletní řešení najdete na webu společnosti Anasoft, systém Domus

Integrací systému DOMUS skrze API došlo k rozšíření portálových funkcí pro řízení SVJ/BD.

 

Základní výčet funkcí:

 • Help desk z pohledu hlášení závad a technických požadavků - komplexní řešení agendy hlášení závad a havárií s komentáři, dokumenty a odpovědnými osobami
 • Zobrazení přírůstku a čerpání fondu oprav - náhled do účetní části DOMUS, zobrazení aktuálního stavu fondů SVJ dle příslušných účetních norem. 
 • Přehled zůstatků bankovních účtů s transankční historií - náhled do účetní části DOMUS, zobrazení aktuálního stavu na bankovním účtu/účtech s transakční historií.
 • Přehled faktur - seznam faktur dle jednotlivých dodavatelů, možnost stažení dokumentů
 • Přehled zůstatků na účtu s filtrací dlužníků - náhled do účetní části DOMUS, kde získáte přehled o zaplacených platbách vlastníků do fondů domu. Funkce umožňuje i filtraci pouze záporných položek a tím rychlý přehled stavu dlužníků
 • Přehled konstrukčních prvků - technická evidence konstrukčních prvků domu
 • Přehled revizí, revizních protokolů a evidencí úkolů - Revizní kalendář o uskutečněných i plánovaných revizích, se stavovým hlášením, dokumenty, označením závad/nedostatků
 • Dokumenty (smlouvy, doklady, atd.) - dokumentová struktura od správce směrem k SVJ/BD, umožňuje prohlížení a stažení dokumentů
 • Nástěnka/eventy ze strany správce - jednosměrná komunikace správce na SVJ/BD, v portálové struktuře se řadí posty do Událostí. Posty jsou označeny štítkem od správce.

 

 Aktivace a platba rozšířených funkcí

Postup aktivace rozšířených funkcí:

 • Pro zobrazení dat a funkcí musí být dům spravovaný správcem, který využívá systém DOMUS od společnosti Anasoft
 • Správce oznámí Anasoft, že chce aktivovat portálové služby 3. Stran a označí ve svém administrátorském prostředí SW Domus a bude mít aktivní přístup “Paušál na dům” dle bodu 3.3. VOP Anasoft. Službu lze aktivovat emailem zaslaným na domus@anasoft.com s uvedením čísla domu a adresy domu.
 • Správce tak získá aktivační klíč pro dům, který buď vloží sám do portálového prostředí sousedé.cz do sekce “Nastavení”, nebo poskytne aktivační klíč výboru SVJ/BD, který je vloží do nastavení sám a tím spustí rozšířené portálové služby DOMUS.

Platba za rozšířené funkce:

Portálové funkce Domus jsou součástí předplatného a uživatelé neplatí za službu více, než je udáváno v ceníku sousedé.cz za plnou verzi portálu.


Ochrana a dostupnost dat

Data jsou vysílána z centrálního uložiště a jsou spravovaná společností Anasoft. Portál sousedé.cz data pouze zobrazuje, dále je neuchovává. Portál sousedé.cz je v roli zpracovatele dat, nikoliv správce. Za kvalitu a správnost dat odpovídá správce nemovitostí, který pro SVJ spravuje ekonomicko-technickou agendu a data eviduje v systémech DOMUS a FINUS (účetní část DOMUS). Dostupnost portálu je závislá na dostupnosti centrálního serveru. V případě výpadku se prosím obracejte na podporu společnosti Anasoft.Dodatek platný od 10.10.2023