Produktový list pro správce

ROZHRANÍ PRO SPRÁVCE SEKCE SPRÁVNÍ ZÓNA

Název funkce Právo obsluhy Popis FCE
Správní zóna admin Přehledné rozhraní pro správce, přes které lze nahlížet nad celé portfolio domů, přidělovat práva zaměstnancům k jednotlivým domům, upravovat nastavení informací o správci a  spravovat distribuci dokumentů 
Domy admin Přehled všech spravovaných domů včetně statusů využívání portálových služeb
Nástěnka  admin + zaměstnanci Přehled příspěvků ve všech spravovaných domech, možnost selektivního nebo hromadného vkládání příspěvků do jednotlivých domů
Závady a havárie admin + zaměstnanci Přehled nad závadami a haváriemi v jednotlivých domech, statusy řešení, komentáře
Aktivity v domech admin + zaměstnanci Přehled nad aktivitami portfolia domů, možnost selektivního výběru dle filtru aktivity
Změny v katastru
(viditelné u domů s plnou verzí)
admin + zaměstnanci Přehled nad změnami v katastru nemovitostí nad portfoliem všech domů
Události admin + zaměstnanci Přehled nad plánovanými událostmi nad portfoliem domů
Distribuce dokumentů
(nyní dostupné pro uživatele SSB 2000)
admin + zaměstnanci Automatické stahování dokumentů ze software SSB 2000 (vlastník, bytová jednotka, email) s možností rozesílky, sledování dokumentu, datovým razítkem o doručení, správa neodeslaných dokumentů
Zaměstnanci admin Správa zaměstnanců administrátorem, umožňuje selektivně přidat domy jednotlivým zaměstnancům tak, aby viděli pouze aktivity domů (závady a havárie, KN, nástěnky) jim spravovaných.
Nastavení admin Správa informací o správcovské společnosti, která se zobrazuje u jednotlivých domů v jejich zóně nastavení. Identifikuje tak správce u jednotlivých domů.
Starlit
(obsluha SSB 2000 - import domů, pozvánky členů)
ANO Řešení na míru, pomocí kterého jsme schopni napojit výstupy ze SW SSB2000 na naši správní zónu. Propojení se SW sousedé.cz Vám tak umožní - automatické zakládání virtuálních domů, párování a aktualizaci nových členů, bytových jednotek a jejich emailů,  a distribuci dokumentů
ROZHRANÍ PRO SPRÁVCE SEKCE BYTOVÝ DŮM
Název funkce Právo obsluhy Popis funkce
Nástěnka domu Plná práva obsluhy viz. bod 1. Moje domy: Základní služby s předplatným
Evidence vlastníků (sousedé) Plná práva obsluhy viz. bod 1. Moje domy: Základní služby s předplatným
Události Plná práva obsluhy viz. bod 1. Moje domy: Základní služby s předplatným
Náš dům Plná práva obsluhy viz. bod 1. Moje domy: Základní služby s předplatným
Externí kontakty Plná práva obsluhy viz. bod 1. Moje domy: Základní služby s předplatným
Dokumenty Plná práva obsluhy viz. bod 1. Moje domy: Základní služby s předplatným
Fotogalerie Plná práva obsluhy viz. bod 1. Moje domy: Základní služby s předplatným
Hlášení závad a havárií Plná práva obsluhy viz. bod 1. Moje domy: Základní služby s předplatným
Online hlasování x není dostupné
Jednotky Plná práva obsluhy viz. bod 1. Moje domy: Základní služby s předplatným
Nastavení (rolí, práv) Plná práva obsluhy viz. bod 1. Moje domy: Základní služby s předplatným
Aktualizace katastru x není dostupné