Jaké služby nabízíme správním firmám?

Cílem našich služeb pro správce je propojit správní firmy s výbory SVJ a vlastníky moderní klientskou zónou pro rychlou a pohodlnou komunikaci na desktopu i v mobilní aplikaci.

Distribuce vyúčtování

Pohlídáme za vás celý proces vyúčtování a potvrzení jeho správnosti. Poštovné za roční vyúčtování stojí průměrně 54 Kč za jedno vyúčtování za bytovou jednotku, které díky distribuci vyúčtování na sousede.cz ušetříte. Vyúčtování posíláme on-line, dokud vlastník nepotvrdí přijetí. O potvrzení přijetí vás budeme informovat. Poštovní zásilka je tedy aktuální jen v případě, že někdo na upomínky dlouhodobě vůbec nereaguje. ​

​Platí jen pro firmy s napojením na systém Starlit SSB2000.

Hromadná komunikace

Přes portál sousede.cz nebo mobilní aplikaci, která je je zdarma ke stažení na Google Play a App Store, vám členové rychle nahlásí závadu. Můžete hromadně všem posílat oznámení na nástěnku domu. O nových oznámeních budou všichni notifikováni.Komunikujte s členy jeden na jednoho. ​Veškeré kontakty, dokumentaci a komunikaci pod jedním domem máte na jednom místě.

Hlasování online

Vaším společenstvím vlastníků můžete pomoct výrazně zvýšit usnášeníschopnost na shromážděních a snížit celkové náklady s nástrojem hlasování online, které je právně uznatelné. Náklady na fyzické shromáždění členů můžou dosáhnout za

  • Pronájem prostor od 1 000 Kč  bez DPH v závislosti na velikosti a délce pronájmu​
  • Organizace správcem od 5 000 Kč bez DPH v závislosti na počtu bytových jednotek​
  • Elektronické presenční hlasování včetně výstupu pro správce od 3000 Kč bez DPH​

Celková cena za jedno hlasování = od 9 000 Kč bez DPH za shromáždění v závislosti na velikosti vašeho SV.  ​

Náklady na on-line hlasování sousede.cz jsou v ceně měsíčního poplatku za služby.

Hlídání insolvencí a exekucí

S hlídáním insolvencí a exekucí můžete konečně klidně spát.  Za pouhých 5 Kč za bytovou jednotku měsíčně budeme automaticky za vás hlídat, zda některý z členů společenstva vlastníků není v insolvenci nebo exekučním řízení. ​
Insolvenční rejstřík kontrolujeme jeden krát za týden a bude-li v rejstříku shoda, budeme o tom výbor ihned informovat. Kontrola exekucí probíhá jednou měsíčně. ​
K vaším SVJ se dostanou jen ty informace, které opravdu potřebují. 

 

Seznam služeb na sousede.cz