Stanovy společenství

Založení společenství vlastníků, základní ustavující dokument?

Schválení stanov je jedním z předpokladů založení společenství vlastníků. Jedná se o základní ustavující dokument upravující vnitřní organizaci společenství. Stanovy by neměly být příliš stručné, zároveň však nepovažujeme za vhodné ani upravovat ve stanovách veškeré podrobnosti, a to zejména věci, které se často mění. Ty je pak lepší rozpracovat například v domovním řádu, jehož změna není tak složitá jako změna stanov. Z našich zkušeností z praxe můžeme říci, že ideální rozsah stanov se pohybuje od deseti do maximálně patnácti normostran. Rovněž doporučujeme vyhnout se vzorovým stanovám kolujícím po internetu a tvorbě či úpravě stanov se opravdu věnovat.

Stanovy společenství

Povinnost měnit stanovy

Tvorba nových stanov

Schvalování stanov

Povinné náležitosti stanov