Statutární orgán

Kdo je statutární orgán?

Statutární orgán je orgán volený shromážděním. Mezi jeho hlavní úkoly patří zastupovat společenství navenek a vlastním jednám nahrazovat jeho vůli. Tento orgán dále řídí a organizuje běžnou činnost společenství a rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a s předmětem činnosti společenství s výjimkou těch věcí, o kterých rozhoduje shromáždění. Má proto velice široká práva i povinnosti. Za svou činnost odpovídá shromáždění.


Více o orgánech SVJ naleznete zde: Orgány společenství vlastníků, jejich typy

Informace o odpovědnosti člena zde: Odpovědnost člena statutárního orgánu

Údaje k pravomocím si přečtěte zde: Pravomoci a povinnosti statut. orgánu

O výkonu a odpovědnosti více zde: Výkon funkce a odpovědnost vol. orgánu

O tom jak správně pečovat se dočtete zde: Výkon řádného hospodáře v praxi

Jak na smlouvu o výkonu funkce zde:  Smlouva o výkonu funkce a odměny