Zpětvzetí hlasu v hlasování

Mohu svůj hlas v průběhu hlasování měnit?

Je možné si upravit konkrétní postup pro zpětvzetí odevzdaného hlasu, a to do uplynutí lhůty stanovené pro jeho odevzdání.

Jelikož mají stanovy povahu smlouvy, je možné si v nich upravit v podstatě cokoliv, co není v přímém rozporu se zákonem (v tomto případě budeme hovořit zejména o zákonu č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku (dále jen „NOZ“)). Tato pravidla představující podrobnější úpravu, která bude vyhovovat konkrétním poměrům v jednotlivých SVJ, jsou naopak často velmi účelná.


Více o orgánech SVJ naleznete zde: Orgány společenství vlastníků, jejich typy

Informace o odpovědnosti člena zde: Odpovědnost člena statutárního orgánu

Údaje k pravomocím si přečtěte zde: Pravomoci a povinnosti statut. orgánu

O výkonu a odpovědnosti více zde: Výkon funkce a odpovědnost vol. orgánu

O tom jak správně pečovat se dočtete zde: Výkon řádného hospodáře v praxi

Jak na smlouvu o výkonu funkce zde:  Smlouva o výkonu funkce a odměny