Rejstřík společenství vlastníků jednotek

Rejstřík společenství vlastníků jednotek je jedním z veřejných rejstříků, který upravuje zejména zákon č. 304/2013 Sb.

Rejstřík společenství vlastníků jednotek je jedním z veřejných rejstříků, který upravuje zejména zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „zákon o veřejných rejstřících“).

Rejstřík společenství vlastníků jednotek je veden rejstříkovým soudem v elektronické podobě. Rejstříkovými soudy jsou soudy krajské. Místní příslušnost při zakládání společenství se řídí dle budoucího sídla společenství. Záleží tedy, v obvodu jakého soudu se nachází budoucí sídlo společenství. Při podávání návrhu na prvozápis se rejstříkový soud vyplní automaticky po zadání adresy sídla. Rejstříkový soud, u něhož je společenství zapsáno, je poté příslušným pro některá zvláštní civilní řízení – řízení ve statusových věcech právnické osoby, řízení o vyloučení z výkonu funkce podle zákona o obchodních korporacích, řízení ve věch opatrovnictví právnické osoby.

O každém zapisovaném subjektu je veden rejstříkový spis. Do spisu jsou zakládány veškeré dokumenty týkající se dané osoby, a to v listinné i elektronické podobě. Spis tedy obsahuje zejména veškerá podání účastníků, tzn. všechny podněty, návrhy, důkazy a dále rozhodnutí rejstříkového soudu. Na vnější straně spisového obalu se uvádí spisová značka, název a identifikační číslo zapisované osoby.

Rejstříkové spisy jsou obecně uspořádány do oddílů, která mají svá označení. Rejstřík společenství vlastníků jednotek má oddíl s označením „S“. Rejstříkový soud dále vede pro každou zapsanou osobu zvláštní vložku. Spisová značka rejstříkového spisu je tvořena z označení příslušného oddílu rejstříku, z čísla vložky a označení rejstříkového soudu.

Dojde-li ke změně údaje zapsaného v rejstříku, je společenství vlastníků povinno změnu oznámit k příslušnému rejstříkovému soudu, který změnu do rejstříku zapíše bez zbytečného odkladu.

O každém zapisovaném subjektu je veden rejstříkový spis. Do spisu jsou zakládány veškeré dokumenty týkající se dané osoby, a to v listinné i elektronické podobě. Spis tedy obsahuje zejména veškerá podání účastníků, tzn. všechny podněty, návrhy, důkazy a dále rozhodnutí rejstříkového soudu. Na vnější straně spisového obalu se uvádí spisová značka, název a identifikační číslo zapisované osoby.

Rejstříkové spisy jsou obecně uspořádány do oddílů, která mají svá označení. Rejstřík společenství vlastníků jednotek má oddíl s označením „S“. Rejstříkový soud dále vede pro každou zapsanou osobu zvláštní vložku. Spisová značka rejstříkového spisu je tvořena z označení příslušného oddílu rejstříku, z čísla vložky a označení rejstříkového soudu.

Dojde-li ke změně údaje zapsaného v rejstříku, je společenství vlastníků povinno změnu oznámit k příslušnému rejstříkovému soudu, který změnu do rejstříku zapíše bez zbytečného odkladu.


Princip formální publicity - veřejný rejstřík

Sbírka listin jako součást rejstříku SVJ

Podání návrhu na zápis změn ve veřejném rejstříku

 

Umíme toho mnohem více, podívejte se na Sousedé.cz a vyzkoušejte dům.


PRÁVNÍ PORADNA

hammer_24Dělejte svá rozhodnutí v souladu s právem -  vzory dokumentů, konzultace s právníkem.

AKTUÁLNÍ KATASTR

house_24Pravidelný a aktuální přehled o změnách vlastnických poměrů ve vašem SVJ.

ONLINE HLASOVÁNÍ

check_20Přehledné a jednoduché elektronické hlasování SVJ přímo z profilu vašeho domu.

ZMĚNY V LEGISLATIVĚ 

magazine_20Ochrana  proti zanedbání zákonných povinností. Důležité legislativní změny pro SVJ. 

PROFI  PŘEDSEDA

marketingPartner_24Spojíme Vás s nezávislými odborníky, kteří se profesionálně věnují předsednictví SVJ. 

MAGAZÍN

calendar_20Rady a tipy na jednom místě, přehledně a pro Vás. Pro členy statutárních orgánů i vlastníky. 

Affiliate program Partner. Spolupracujte s těmi nejlepšími! Více zde